du är multidimensionell

Sambanden mellan de olika aspekterna av oss , de olika delarna som är vi. Det fysiska, det mentala, det emotionella, det själsliga och andliga är alla olika aspekter av oss människor. Vi är inte bara vår kropp eller bara våra tankar eller känslor utan allt samverkar. Ner i minsta cell. Är en helhet. En unik helhet som är du, eller jag.  Dessa aspekter kommunicerar alltid med oss och vi märker det genom hur vi känner oss och hur vi mår. Vi upplever stress, fysiska symtom så som spända muskler, ömma leder, ryggbesvär, huvudvärk, magbesvär. Vi upplever känslor som oro, trötthet, sorg, ångest, irritation och mycket, mycket mer. Vi sätter dock sällan de olika upplevelserna i relation till varandra utan ser de mer som skilda delar. Vet då att allt med dig hänger samman.

Vi kan inte alltid påverka vad som sker i livet, men vi kan välja hur det som sker påverkar oss,  vad vi gör med det och hur vi bär det med oss. Medvetna och omedvetna val genom livet skapar livsmönster som ibland begränsar oss och som kan skapa symptom och spänningar i den fysiska kroppen eller i tanke och känsla. Genom att medvetandegöra dessa mönster och hur de olika aspekterna av dig samverkar i just ditt liv kan det bli möjligt att göra nya, andra, val som leder dig framåt på nytt sätt.

Symbolen för Multidimensionella  - treenigheten Yin, Yang och Yung - symboliserar sambanden mellan våra olika aspekter: den fysiska, mentala, emotionella och själsliga. Logotypen är varumärkesskyddad.


"Nothing ever goes away until it has taught us what we need to know..."  - Pema Chödrön

 

© Copyright solruna.se