HEALING

Healing är en holistisk energibehandling för kropp och själ. Den är mjuk och varsam men också fokuserad och kraftfull. En stillsam och kärleksfullt medveten behandlingsform. Healingen hjälper till att balansera och frigöra blockeringar i energisystemet, så väl fysiska som emotionella belastningar.

Den helande energin är en intelligent kraft som söker sig dit du bäst behöver och du kan under sessionen uppleva den kraftfulla energin, värmen, ljuset och kärleken. Hur du är omsluten och omhändertagen.

Behandlingen sker på behandlingsbänk med kläderna på. Healingen kan ske helt i stillhet och djup avslappning och tystnad, men även med att jag har händerna ovanför, på punkter eller delar av din kropp. Det kan förekomma budskap och helande och medvetandegörande ord. Jag kan jobba med färger och ljud och med musikens frekvenser. Det handla om inre bilder och gestaltning. Din energi visar vägen. Jag delar med mig av det jag uppfattar och den information som kommer fram under behandlingen och vi kan samtala med varandra under sessionen. Allt sker med kärlek och respekt och på dina villkor och i din takt. Varje behandling inleds och avslutas i samtal. 

Under healingen startar din egen självläkande förmåga och du läks på de nivåer som du behöver läkas och balanseras. Efteråt kan du känna dig såväl lugn och avslappnad som fylld av ny energi. Vid regelbunden healing kommer du uppleva att livsenergin och livskvaliteten ökar succesivt, att stress minskar och att du lättare når avslappning och lugn.

Pris: 800 kr

"Jag känner verkligen att det läker, på djupet, och jag känner mig lite lättare för varje gång"

"Så underbart . . så kärleksfullt"

"Helt fantastiskt och så berörande . ."

"Väldigt kraftfullt . ."

© Copyright solruna.se