MEDIUMSKAPET

Allt är energi och vi har alla förmåga och visdom att känna och ta in information och energier från människor vi möter, platser och situationer. Vi är på så sätt alla mediala, mer eller mindre, om vi vill ta emot och öppna oss för detta. Alla väljer själv.

För mig är det mediala hela jag. Hela mitt väsen. Jag vet inte hur jag INTE skulle vara, göra annars.  Det finns i mitt blod, i min hud. Det är Mitt hjärtas väg och sanning. Det finns alltid med mig - i det privata livet och vardagen, i arbetet, genom kommunikation för att hjälpa varje människa att sträcka sig efter sig själv. Andevärlden ger vägledning och visar vägen, hjälper mig förstå nivåer av medvetande och dimensioner av energi och kärlek. Om visdomen inom oss och allas förmåga.

För mig är det mitt sätt att se på mig själv, på livet, det jag möter och hur jag lever mitt liv. Drivkraften är att dela med mig av livets stora magi. Att spegla och dela med mig av att du som människa är så mycket mer än det du kan se och känna. Att du kan förstå, se, känna, höra och uppleva dig själv på många fler plan och genom fler dimensioner än vad vi uppfattar i det snabba dagliga livet. Att du genom detta kan hitta och följa din sanna natur. Det gudomliga, heliga som är Du. Som är länkad med allt runt omkring. Allt som omger oss. Och att som människa är du alltid komplett. Alltid perfekt. Precis så som du är. Just nu.

Jag är även en del av The Sacred Circle of Anam Cara - en cirkel för trancemediumskap och kommunikation med andevärlden. Cirkelns uppgift är att förmedla visdom samt att läka platser och öppna energiportaler. Vi reser till platser vi blir kallade till. Om du är intresserad hittar du mer information om oss och om de öppna tranceaftnar vi har flera gånger varje termin, på vår Facebooksida The Sacred circle of Anam Cara.

"Andetaget

Själen i ditt hjärta är lågmäld, stillsam, fårordig. När du är stilla och lyssnar kan du höra dess röst. Höra den viska. Stilla. Orden som är för dig.

Blunda. Ta ett andetag. Långsamt. I ögonblicket när du andas ut är allt stilla. Där. Lyssna. Där finns du. Mötet. Där allt är ett. Där du är allt. Din själ. Din ande. Andas. Lyssna. Ett Ande-tag."

(Anna-Karin Setterström 15 mars 2021)

 

© Copyright solruna.se