Om Anna-Karin Setterström och solruna helande rum

Välkommen till mig och Solruna Helande Rum. Jag tror på varje människas unika kraft och förmåga. Att varje människas kropp och själ bär på svaren för vad som är bäst för just dig. Din egen styrka och din kropps förmåga till läkning är kraften som hjälper dig framåt, att kunna släppa det som hindrar dig att hitta din egen rätta balans, våga möta alla aspekter av dig själv, förlåta, läka och leva det som är du - ditt sanna jag. 

Min kropp och min själ har alltid vetat om mina helande och mediala förmågor men sinnet och tiden har inte tidigare varit den rätta. Livet har nu fört mig dit jag är idag. Mitt uppvaknande skedde genom att jag hamnade i total utmattning och en lång tids sjukskrivning. Elden slocknade. Detta efter att jag innan under många år drivit mig till och i något som inte stämde för mig och inte var min sanning. Jag lärde mig förstå hur det ledde till att jag, hela min kropp och mitt väsen, blev sjuk. Sedan dess är det viktigaste i mitt liv att jag lever det som är sant för mig.

Jag har under hela mitt yrkesliv arbetat med och träffat människor i samtal och behandling, ofta i svåra livssituationer. Jag vet därför att varje människa har sin karta över livet och vad som är verkligt. Alla har sin sanning utifrån vem man är och vad man har med sig. Jag har lärt mig att möta varje människa utifrån var och ens förutsättningar och är ödmjuk inför varje människas val och behov. Min drivkraft nu är att spegla och hjälpa dig utvecklas, tillåta dig att se din styrka, lyssna på dig egen röst och förstå hur din själ kommunicerar för dig att kunna följa din egen vilja - nå din inre diamant. Känna och följa dig själv. Välja dig själv. Hitta och följa din sanning. Se och känna din kraft. 

Min resa pågår ständigt. Finns alltid med mig. Varje dag. Inget känns som dagen innan. Känns i kropp, själ och tanke. Ibland flödar allt fritt och stort. Ibland känns motståndet övermäktigt. Jag vet också att det är i  motståndet jag växer, omvandlas. Hittar nya nivåer och dimensioner. Djupare in i kropp och själ. Hela tiden närmare och närmare Källan. Kärnan av mig. Sättet jag verkar på och kan vara till service.

Själen är vår guide, den har alltid svaren, och genom att våga möta det som vi bär i vardagen når vi djupare dimensioner och nivåer av oss själva. Det är här läkningen startar.

Namnet Solruna - runan för solen - står för kärlek och värme. Den livgivande kraften från solen fyller på vår energi. Att hitta sin själs väg - det som vi verkligen drömmer om.

Jag tar emot dig med största respekt för det som är du och det du bär med dig. 

Varmaste hälsningar, kärlek och omtanke. Jag ser fram mot att möta dig!

/Anna-Karin


"May you believe that you always have an angel by your side"

Följ mig

https://www.instagram.com/

© Copyright solruna.se